Video Bewaking

De videocamera is bij uitstek geschikt om de mens te helpen bij de beveiliging van zijn spullen, want degene die het op die spullen gemunt heeft, heeft er een hekel aan om herkend te worden. In het verleden was een lamp met bewegingsmelder vaak al voldoende om indringers af te schrikken, maar helaas in het 'Gilde der inbrekers' hier inmiddels aan gewend en zijn er vele manieren om een dergelijke lamp snel uit te schakelen. Videocamera’s, mits professioneel opgehangen, zodat ze ook elkaar bewaken, bieden een grote mate van veiligheid en juist door het te vermelden houdt u indringers op afstand.

Haal er meer uit!

De videocamera kan echter meer. Wat dacht u van de controle van uw eigen personeel. Onderzoek heeft uitgewezen dat er in het bedrijfsleven veel ‘weglekt’ via het eigen personeel. Als uw personeelsleden weten dat hun ‘handel en wandel’ door camera’s wordt vastgelegd, worden ze niet in de verleiding gebracht om ‘proletarisch’ te winkelen. Ook eventueel, eigen of ingehuurd, bewakingspersoneel wordt daardoor geholpen op het rechte pad te blijven. Videobewaking en cameraobservatie gaat in onze maatschappij een steeds belangrijkere rol spelen. Aanvankelijk leek de ‘privacy’ in het gending te komen, maar het juiste gebruik ervan vrijwaart de gebruiker van problemen hierover. Steeds vaker ook gaat onze overheid over tot het plaatsen van camera’s. Bijvoorbeeld op ‘hangplekken’ van jongeren, winkelcentra en andere verniel- en misdaadgevoelige omgevingen.